Graduate Students

 • Doctoral Program in Physical Education, Health and Sport Sciences
  • KADONO Hirosuke - T&F, middle distance
  • SHIBAYAMA Kazuhito - T&F, 110mH
  • FUJII Hiroaki - T&F, hammer throw
  • KOBAYASHI Yasuto - Baseball pitching
  • TAKENAKA Shunsuke - Skating
  • ISHI Takanori - Judo
  • SHIMIZU Yutaka - T&F, TJ
  • MIYAZAKI Shogo - Gymnastics
  • MURATA Munenori - Tennis
  • OSHIMA Yuji - T&F, Decathlon
  • KINOSHITA Madoka - Taekwondo
  • HIRONO Yasuko - T&F, Sprint
 • Master's Program in Health and Sport Sciences
  • OHTSU Takuya - Tennis
  • OTSUKA Erina - Tennis
  • SAITO Yuki - T&F, PoleVaulting
  • NUMAZU Naoki- Football
  • HASHIZUME Jun - Basketball
  • HARADA Yuhei - Tennis
  • KONDO Shun - Judo
  • NAGAI Yuki - T&F, Sprint
  • FUNABASHI Yumiko - Basketball
  • MATSUNAGA Goro - Football
  • MIZUNO Yusuke - T&F

Undergraduate Students

 • Senior
  • OKAMURA Asato - Tennis
  • OSHIMA Taisuke - Judo
  • OCHI Yudai - Badminton
  • SAITO Yuki - Judo
  • SUDO Shingo - T&F
  • TAKENAKA Sho - Rugby
  • TERUI Daisuke - T&F
  • NAKATANI Nagomi - Soft Tennis
  • MIMURA Kouhei - Baseball
 • Junior
  • IWASAWA Tsukasa
  • UZAWA Hiroki
  • OHTA Ei
  • SHIBATA Shuhei
  • NAGAKURA Yuki
  • NISHIURA Takanori
  • HATANO Shin

Researcher

  • TAKAMI Yudai
  • MEDOJEVIC Marko
  • KOMATSU Shinji